- | Ort: St. Bonifatiuskloster, Hünfeld

Ostern entgegen gehen | Vstříc velikonocům

Ostern intensiv feiern und ganz neu erleben. Wir nehmen uns Zeit für Gespräche, Kreativität, gemeinsame Feiern, Gebet und Stille. Zusammen gestalten wir Gottesdienste und bekommen einen neuen Blick auf Ostern. So können wir die Kar- und Ostertage besser verstehen und unser Leben danach ausrichten.

Alter: 16 – 30 Jahre

Beitrag: 50 € (Lernende), 65 € (Berufstätige)


Intenzivně oslavit Velikonoce a nově je zažít! Uděláme si čas na rozhovory, tvůrčí činnost, společné slavení, modlitbu a ticho. Společně připravíme liturgii a skrze různorodé aktivity získáme na Velikonoce nový pohled. Když si společně připomínáme a slavíme smrt a zmrtvýchvstání, pochopíme velikonoční tajemství hlouběji a snáze mu přizpůsobíme i svůj život.

Věk: 16 – 30 let 

Příspěvek: 50 € (studující), 65 € (pracující)

Zurück